Κοινωφελής εργασία για τον πολιτισμό, έκδοση της ΕΠΕΚ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Koinofelis 022

Περιγραφή του προγράμματος

Υλοποίηση του προγράμματος «Κοινωφελής εργασία στον πολιτισμό» (ΟΠΣ 3785381)  σε συνεργασία με την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων από Μάρτιο ως τον Δεκέμβριο 2013 και στο οποίο απασχολήθηκαν 29 άνεργοι, αρχαιολόγοι, φύλακες και εργάτες, σε βυζαντινά μνημεία σε Κορινθία,  Αργολίδα και Αρκαδία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Αναρτώνται οι πίνακες επιλογής υποψηφίων ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΗΜΕΡΑΣ για 3 θέσεις στην ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Βιβλίο1ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Βιβλίο1ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ

Βιβλίο1ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

Βιβλίο1ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ανάρτηση

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου δηλαδή από τις 10 Αυγούστου 2013. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

Οι προσληπτέοι παρακαλούνται να ετοιμάζουν τα ακόλουθα έγγραφα για να υπογράψουν την σχετικήσύμβαση εργασίας

 • Δελτίο ΟΑΕΔ πρωτότυπο το οποίο θα παραδώσετε
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορείας όπου θα φαίνεται ο αριθμός ΑΦΜ σας
 • Επίσημο έγγραφο (από το ΚΕΠ) όπου θα αναφέρεται ο αριθμός ΑΜΚΑ σας
 • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας όπου θα αναφέρεται ο αριθμός ΑΜ ΙΚΑ σας. (αν δεν έχετε ακόμη ασφαλιστεί, θα μας ενημερώσετε τηλεφωνικώς για να σας δώσουμε οδηγίες)
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της τράπεζας EUROBANK με τον αριθμό ΙΒΑΝ, όπου ο προσληπτέος θα εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος (σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στην EUROBANK, θα επικοινωνήσετε μαζί μας για οδηγίες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Αναρτώνται οι πίνακες επιλογής υποψηφίων ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΗΜΕΡΑΣ για 2 θέσεις στην ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9 Αυγ. προς ανάρτηση

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9 Αυγ. προς αναρτηση

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9 Αυγ. 2013 προς ανάρτηση

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου δηλαδή από τις 10 Αυγούστου 2013. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

Οι προσληπτέοι παρακαλούνται να ετοιμάζουν τα ακόλουθα έγγραφα για να υπογράψουν την σχετικήσύμβαση εργασίας

 • Δελτίο ΟΑΕΔ πρωτότυπο το οποίο θα παραδώσετε
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορείας όπου θα φαίνεται ο αριθμός ΑΦΜ σας
 • Επίσημο έγγραφο (από το ΚΕΠ) όπου θα αναφέρεται ο αριθμός ΑΜΚΑ σας
 • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας όπου θα αναφέρεται ο αριθμός ΑΜ ΙΚΑ σας. (αν δεν έχετε ακόμη ασφαλιστεί, θα μας ενημερώσετε τηλεφωνικώς για να σας δώσουμε οδηγίες)
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της τράπεζας EUROBANK με τον αριθμό ΙΒΑΝ, όπου ο προσληπτέος θα εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος (σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στην EUROBANK, θα επικοινωνήσετε μαζί μας για οδηγίες.

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Επαναπροκηρύσσονται δύο θέσεις φυλάκων ΔΕ ημέρας στην ΠΕ Αργολίδας και τρείς θέσεις φυλάκων ΔΕ ημέρας στην ΠΕ Κορινθίας.

Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά τις προκηρύξεις, συμβουλευτείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης και συμπληρώστε το έντυπο αίτησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΟΧ.Π.8.1001-2-2013-ΕΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛ.ΕΚΠ.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΧ.Π.8.1003-2-2013 ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ.ΕΚΠ.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

entupo_aitisis_kox_politismou_14_11_2012_el_GR1

odigies_kox_politismoy_20_05_2013_el_GR

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ Η Α ΔΟΣΗ

Καταβλήθηκε στους εργαζόμενους της κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό η Α’ δόση των αμοιβών τους, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο της εργασίας τους Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος την 17η Ιουνίου 2013.

 

1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Επαναπροκυρύσσονται 2 θέσεις φυλάκων ημέρας στην ΠΕ Αρκαδίας.

Παρακαλώ δείτε την προκύρηξη, την αίτηση και τις οδηγίες συμπλήρωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΧ.Π.8.1002-2-2013 ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2013 το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τον πολιτισμό που υλοποιείται με συμπράττοντα φορέα τη 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στις ΠΕ Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας. Συγκεκριμένα προσελήφθησαν 25 άνεργοι. Έμειναν κενές 4 θέσεις φυλάκων (2 Αργολίδα και 2 Αρκαδία) λόγω έλλειψης των απαιτουμένων απο την προκύρηξη προσόντων. Εχει ήδη ενημερωθεί η Διαχειριστική Αρχή του Υπ. Πολιτισμού να επαναπροκηρύξει τις θέσεις αυτές με τον ΑΣΕΠ με μειωμένα προσόντα ώστε να καλυφθούν όλες οι θέσεις. Το πρώτο διήμερο ήταν αφιερωμένο σε σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 25ης ΕΒΑ στην Αρχαία Κόρινθο.

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Οδηγίες προς προσληπτέους κοινωφελούς εργασίας από την ΕΠΕΚ

 Αναρτούμε 4 πίνακες για κάθε μία Περιφερειακή Ενότητα, Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθίας ως εξής:

 • πίνακας προσληπτέων
 • πίνακας απορριπτέων
 • πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας
 • πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ

 Θα αναζητήσετε τα στοιχεία σας με το αριθμό ΑΜΚΑ.

Οι πίνακες οριστικοποιούνται μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων από τον ΑΣΕΠ.

Η εργασία ξεκινά από την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2013 και ολοκληρώνεται την 30η Σεπτεμβρίου.

Πριν αποδεχτείτε την θέση παρακαλούμε συμβουλευτείτε και πάλι τις προκηρύξεις για να δείτε τις αποδοχές και τους όρους εργασίας.

Όσοι αποδέχεστε την θέση πρέπει να έλθετε στα γραφεία της ΕΠΕΚ στην Κόρινθο οδός Πειρήνης 20 και Δαμασκηνού (κοντά στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, δείτε σχετικό χάρτη στο εικονίδιο της αρχικής μας σελίδας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ») για να υπογράψετε τις συμβάσεις εργασίας την Τρίτη 26 Φεβρ. και τις εξής ώρες:

 • Από την Αρκαδία ώρα 3-4 μμ
 • από την Αργολίδα ώρα 4-5 μμ
 • από την Κορινθία ώρα 5-6 μμ

Πρέπει απαραιτήτως να φέρετε μαζί σας ΟΛΑ τα ακόλουθα έγγραφα.

 • Δελτίο ΟΑΕΔ πρωτότυπο το οποίο θα παραδώσετε
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορείας όπου θα φαίνεται ο αριθμός ΑΦΜ σας
 • Επίσημο έγγραφο (από το ΚΕΠ) όπου θα αναφέρεται ο αριθμός ΑΜΚΑ σας
 • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας όπου θα αναφέρεται ο αριθμός ΑΜ ΙΚΑ σας. (αν δεν έχετε ακόμη ασφαλιστεί, θα μας ενημερώσετε τηλεφωνικώς για να σας δώσουμε οδηγίες)
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της τράπεζας EUROBANK με τον αριθμό ΙΒΑΝ, όπου ο προσληπτέος θα εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος (σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στην EUROBANK, θα επισκεφθείτε ένα οποιοδήποτε κατάστημα αυτής της τράπεζας έχοντας μαζί σας την ταυτότητά σας και ένα πρόσφατο εκκαθαριστικό της εφορείας. Θα ζητήσετε από τον υπάλληλο να επικοινωνήσει με την EUROBANK Κορίνθου για να επιβεβαιώσει ότι θα προσληφθείτε από την ΕΠΕΚ για την κοινωφελή εργασία).

Όσοι δεν αποδέχεστε την θέση για την οποία έχετε επιλεγεί.

Πρέπει να δηλώσετε αμέσως την παραίτησή σας ώστε να διαγραφείτε από τον πίνακα προσληπτέων και να αντικατασταθείτε από επιλαχόντες. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως στα γραφεία μας την Τρίτη 26 Φεβρ. ώρα 3-6 μμ, ή να αποσταλεί εγγράφως το ταχύτερο στην διεύθυνση ΕΠΕΚ Πειρήνης 20 Κόρινθος 20100. Πρέπει επίσης το ταχύτερο να στείλετε μήνυμα στο μαιλ της ΕΠΕΚ info@epekorinthia.gr ή/και μήνυμα στο κινητό 6944103444 όπου θα δηλώνετε την παραίτηση σας, το όνομά σας και τον αριθμό ταυτότητας σας. Το μήνυμα πρέπει να αποσταλεί μόνο από το κινητό ή το μαιλ το οποίο έχετε δηλώσει στην αίτησή σας. Για προσωπική επικοινωνία το τηλέφωνο αυτό θα είναι διαθέσιμο μόνο τις ώρες 3-6 μμ. κάθε απόγευμα.

Οι ενστάσεις θα αποστέλλονται σε προθεσμία 5 εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης (δηλαδή το Δευτέρα 25 Φεβρ. και ως την Παρασκευή 1η Μαρτίου) και θα κατατίθενται ή θα ταχυδρομούνται με συστημένη επιστολή απευθείας στον ΑΣΕΠ (Πουλίου 6 Αθήνα, ΤΘ 14307 ΤΚ 11510).

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Βιβλίο1ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ανάρτηση Βιβλίο1ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ

Βιβλίο1ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

Βιβλίο1ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑ

8.1002.Apotelesmata ΑΡΚΑΔΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

8.1003.Apotelesmata ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι, μετά από σχετικές οδηγίες του ΑΣΕΠ  και της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού (δείτε σχετικό έγγραφο) ,  επαναπροκηρύσσει στο ορθόν τις ανακοινώσεις για την πρόσληψη 29 συνολικώς ανέργων στις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας. Η νέα προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 30 Ιαν. 2013  (κάθε μέρα και το Σαββατοκύριακο) ως την Παρασκευή 8 Φεβρ. και ώρες 15,00 ως 19,00.

Η διαφορά με την ανακληθείσα ανακοίνωση αφορά ΜΟΝΟ στους ημερήσιους φύλακες για τους οποίους στο προσοντολόγιο προστίθεται και η «Μέτρια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας». Δεν αφορά άλλες ειδικότητες.

Όσες αιτήσεις έχουν ήδη σταλεί ταχυδρομικώς γίνονται αποδεκτές, μετά και από σχετική διαβεβαίωση  του ΑΣΕΠ. Οι ωφελούμενοι που ενδιαφέρονται για την ειδικότητα των ημερήσιων φυλάκων και  έχουν ήδη αποστείλει ταχυδρομικώς τις αιτήσεις τους, εφόσον διαθέτουν το παραπάνω προσόν, πρέπει να αποστείλουν και το σχετικό πιστοποιητικό.

πληροφορίες κ. Μ. Σπηλιοπούλου 6944103444

 

Δείτε την ανακοίνωση στο ορθόν για την Αργολίδα

DIORTHOSI kox.ΠΟΛ.8.1001 1 2013 περιβαλλοντικη ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Δείτε την ανακοίνωση στο ορθόν για την Αρκαδία

DIORTHOSI kox.ΠΟΛ.8.1002 1 2013 περιβαλλοντικη Αρκαδια

Δείτε την ανακοίνωση στο ορθόν για την Κορινθία

DIORTHOSI kox.ΠΟΛ.8.1003 1 2013 περιβαλλοντικη κορινθια (1)

Δείτε την σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κατεβάστε τις οδηγίες συμπληρωσης

odigies_kox_politismoy_14_11_2012_el_GR2

Καταβάστε την αίτηση

entupo_aitisis_kox_politismou_14_11_2012_el_GR

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ 6944103444 κ. Μ. Σπηλιοπούλου

 

Δείτε την απόφαση ένταξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού για την Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δείτε τους φορείς που θα υλοποιήσουν παρόμοια προγράμματα σε όλη την χώρα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΦ. ΕΡΓ. ΥΠΟΤΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΟΙΝΩΦ.-ΕΡΓ.-ΥΠΟΤ

Δείτε την προκύρυξη της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Πολιτισμού με κωδικό 10

epanad_120425_Prosklisi_EYTOP