Περιγραφή του προγράμματος

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης των ευπαθών ομάδων της Κορινθίας μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων με τη συμμετοχή 60 ατόμων από διαφορετικές κατηγορίες ευπαθών ομάδων πληθυσμού, επιχειρήσεων, ΜΚΟ και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα Διαχείριση οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή λιπάσματος κομπόστ στην Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν στην κοινωνική οικονομία και στην διαχείριση οργανικών αποβλήτων και θα υποστηριχθούν για να ιδρύσουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσει ή να προσληφθούν σε επιχειρήσεις.

για περισσότερες πληροφορίες www.asiraklia.gr

Σάββατο 20 Ιουλίου 2012

Γιορτή «Οικοπελοπόννησος στο Λουτράκι»

Oikopeloponisos-flyerA5

 Δείτε την απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εργασίας:

Apofasi_Entaxis_375761

Δείτε την Διαχειρστική Επάρκεια της ΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΔΙΑΧ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Δείτε το φυλλάδιο της Ηράκλειας Αναπτυξιακής Σύμπραξης με όλες τις πληροφορίες του προγράμματος:

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ