ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

προκηρυξη ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Περιγραφή των προγραμμάτων

1. Υλοποίηση του έργου ΤΟΠΣΑ Πελοποννήσου «Οικοεπειχειρείν» (ΟΠΣ 389352) , με στόχο τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων αποα 70 ανέργους, μέσα από την ενεργοποίηση και την κινητοποίηση των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Κορινθία με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και την δημιουργία νέων αγαθών και υπηρεσιών στους τομείς του εριβάλλοντος, της αγροτικής οικονομίας και της κοινωνικής φροντίδας.

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠ.ΣΑ) Πελοποννήσου είναι δράσεις για την κοινωνική οικονομία στις οποίες συμμετέχει ως εταίρος και η ΕΠΕΚ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

 

2. Υλοποίηση του έργου ΤΟΠΣΑ Δυτ. Ελλάδας  «Κοινωνικές Συνεργίες Επιχειρήσεων» (ΟΠΣ 383918) όπου θα καταρτιστούν και θα προετοιμαστούν 95 ωφελούμενοι της Δυτικής Ελλάδας για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων. Θα συνταχθούν τα αντίστοιχα επιχειρηματικά σχέδια. Θα ιδρυθούν οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠ.ΣΑ)  Δυτικής Ελλάδας, είναι δράσεις για την κοινωνική οικονομία στις οποίες συμμετέχει ως εταίρος και η ΕΠΕΚ στην «Αναπτυξιακή Κοινωφελή Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας Α.ΚΟΙ.Σ.ΔΑ».