Δείτε ενημερωτικό είμενο για τις κοινωνικές συνεταριστικές επιχειρήσεις

Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ΣΠΙΙΝΘΑΚΗΣ

Δείτε παρουσίαση για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

ΚΟΙΝ ΕΠΙΧ

Δείτε τον τον ν. 4019/11 για την κοινωνική οικονομία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII. N. 4019-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δείτε το Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Δράσεων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

systhma ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΚΟ

Δείτε το ΦΕΚ για το Γενικό Μητρώο της Κοινωνικής Οικονομίας

FEK_221_2012_Geniko_Mitroo_Koin_Oikonomias

Δείτε εισηγήσεις για την κοινωνική οικονομία στην ημερίδα του Ευρωπαικού Πράσινου Κόμματος στις Βρυξέλλες

Social Economy Final