Οι οργανώσεις της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

NGEnvironment – Foster European Active Citizenship and Sustainability Through Ecological Thinking by NGOs Project Number: 2018-1-DE02-KA204-005014 IO 1 – Research Οι μη κρατικές οργανώσεις (ΜΚΟ) στην ΕλλάδαΣτην παρακάτω  περιγραφή εννοούνται ως ΜΚΟ, οι εξής δύο κατηγορίες φορέων: Οι λεγόμενες ΜΚΟ Διαβαστε περισσότερα