Έχουν ξεκινήσει οι συμβάσεις εργασίας για την πεντάμηνη απασχόληση. Μπορείτε να αναζητήσετε αν είστε προσληπτέος στον νέο επικαιροποιημένο πίνακα προσληπτέων που αναρτήσαμε και να τηλεφωνήσετε στο 6978022875 για τα περαιτέρω.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται να φέρετε μαζί σας τα εξής έγγραφα.
Αντίγραφο ταυτοτητας (όχι θεωρημένο).
Αντίγραφο ΑΜΚΑ.
ΑΦΜ
Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (φαίνεται στο βιβλιάριο ασφάλισης το οποίο πρέπει να προσκομίσετε)
Κάρτα ανεργίας την οποία πρέπει να παραδώσετε.
Αν δεν επιθυμείτε την πρόσληψή σας παρακαλώ στείλτε σχετικό sms στο παραπάνω τηλέφωνο.
Η εργασία ξεκινά την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012 οπότε πρέπει να βρίσκεστε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Λουτράκι οπότε ξεικινά και ένα εκπαιδευτικό διήμερο.