Στις 20/10/20 έγινε το online testing IO2, όπου υπήρξε συμμετοχή από 23 άτομα, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου για την Εισαγωγή στην παιδαγωγική του προσωπικού των ΜΚΟ.

Και στις 21/10/20, έγινε το δεύτερο σεμινάριο για το ΙΟ3 για την εκπαίδευση της ηγεσίας των πράσινων και κοινωνικών ΜΚΟ, όπου και εδώ η συμμετοχή ήταν μεγάλη(23 συμμετέχοντες).

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το αντικείμενο και για την ενημέρωση που είχαν, έγιναν ερωτήσεις και συζήτηση για τις ενότητες που τους κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον.

Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή τους.