Θέλετε να γίνετε κοινωνικός ηγέτης; Επομένως, δεν μπορείτε να χάσετε την πορεία του έργου Erasmus +: NGEnvironment – Προώθηση της ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας και βιωσιμότητας μέσω της οικολογικής σκέψης από ΜΚΟ – (2018-1-DE02-KA204-005014)Το μάθημα είναι ήδη διαθέσιμο στον ιστότοπο του έργου και ο κύριος στόχος του είναι να ενεργοποιήσει ταλέντα από πολίτες που μπορεί να γίνουν ηγέτες ΜΚΟ για αλλαγή και βιωσιμότητα και να τους παρακινήσει να αναλάβουν δράση στις κοινότητές τους.Το μάθημα οργανώνεται σε δύο πνευματικά αποτελέσματα.Απλώς κάντε κλικ στη συνημμένη αφίσα για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την έναρξη του μαθήματος.