Κατατέθηκε την Πέμπτη 27 Δεκ. 2012 στους λογαριασμούς των ωφελουμένων το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο σχεδόν των δεδουλευμένων τους. Η Γ δόση που απομένει, περίπου 3 ημερομίσθια, έχει επίσης εξασφαλιστεί.