Έληξε στις 8 Φεβρουαρίου 2013 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κοινωφελη εργασία στον πολιτισμό. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας και στα γραφεία μας, εντός του μηνός.