Καταβλήθηκε η γ δόση των αμοιβών της Κοινωφελούς Εργασίας που υλοποιήθηκε με συμπράττοντα φορέα τον Δήμο Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος αυτού εξοφλήθησαν.