Επαναπροκηρύσσονται δύο θέσεις φυλάκων ΔΕ ημέρας στην ΠΕ Αργολίδας και τρείς θέσεις φυλάκων ΔΕ ημέρας στην ΠΕ Κορινθίας. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις σχετικές ανακοινώσεις από το εικονίδιο “Κοινωφελής εργασία στον πολιτισμό στην 25η ΕΒΑ. Η προθεσμία υποβολής ταχυδρόμησης με συστημένη επιστολή των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 24 Ιουλίου και λήγει το Σάββατο 3 Αυγούστου 2013.