«ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Με αυτοοργάνωση και την υποστήριξη των Δήμων

(Μια πρόταση του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου οργανώσεων της κοινωνίας Πολιτών προς όλους τους δήμους της χώρας)

Το «Σύμφωνο Συνεργασίας» του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου οργανώσεων της κοινωνίας Πολιτών με πολλούς Δήμους της χώρας αρχίζει να αποδίδει καρπούς.http://www.paratiritiriokp.gr/index.php/2012-02-01-20-31-57/1517-2013-07-22-11-37-59

Με Συνεργασία κοινές προσπάθειες ιδρύονται κοινωνικοί Συνεταιρισμοί, οίκοι αλληλεγγύης, κοινωνικά Σουπερ Μάρκετ και κοινωνικά αγροκτήματα, φροντιστήρια και Ιατρεία.

Σε αυτό το πλαίσιο Δημοτικά κτίρια και αγροκτήματα και άλλοι ανενεργοί πόροι διατίθενται για την στέγαση κοινωφελών δραστηριοτήτων και κοινωνικών επιχειρήσεων.Η νέα πρόταση του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου ΟκΠ είναι να διατεθεί χώρος σε κάθε Δήμο που έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας που θα λειτουργήσει ως «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ»

Σκοπός αυτού του κέντρου επικοινωνίας και δικτύωσης θα είναι ο συντονισμός δράσεων των συλλογικών Οργανώσεων της Πόλης ώστε, να δημιουργηθεί μια κοινή δεξαμενή εθελοντισμού και δράσης και με αυτή την έννοια συγκρότησης κοινωνικού κεφαλαίου που τελικά αυτό θα ενισχύσει την κοινωνική οικονομία και την αποτελεσματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με αυτό τον τρόπο μπορούν μα δημιουργηθούν γέφυρες εμπιστοσύνης μεταξύ συλλογικών οργανώσεων ενεργών πολιτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι προϋποθέσεις για «οίκους αλληλεγγύης» και κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο την συμβολή στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας.

Οι Δήμοι έτσι θα έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες στη Τοπική Κοινωνία και να αξιοποιήσουν το κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντισμού ώστε να μειώσουν το κόστος των κοινωνικών υπηρεσιών και να αυξήσουν την προσφορά και το δημόσιο όφελος. http://socialactivism.gr/index.php/koinoniki-oikonomia/ http://epekorinthia.gr/?p=538

Βασίλης Τακτικός υπευθ. Επικοινωνίας του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου οργανώσεων της κοινωνίας Πολιτών http://www.paratiritiriokp.gr/index.php/2012-01-27-19-14-57