ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

3η Σςπτμβρίου 69 τηλ 210 8226562  mail;anadrash@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Πέντε κοινωνικές αναπτυξιακές Συμπράξεις, που έχουν συσταθεί στην Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία και κεντρική Μακεδονία τους, παραχωρούν  συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 28-3-2012) 5,30 μμ στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, (Πανεπιστημίου 52 καταθέτοντας  μια ολοκληρωμένη παραδειγματική πρόταση για την αντιμετώπιση της ανεργίας με την ενεργοποίηση της κοινωνίας.

Τις κοινωνικές αυτές αναπτυξιακές συμπράξεις συγκροτούν 350 συλλογικοί φορείς, σε θεσμική βάση, με χιλιάδες μέλη στις, περιφέρειες τους.

 Θα ακολουθήσει ενημερωτικό FORUM για τα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΣΑ για τις κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις και τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς για συλλογικούς φορείς και ενδιαφερόμενους να συστήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις . Μετά την γενική ενημέρωση θα ακολουθήσουν workshops με 7 θεματικές κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι θεματικές αυτές αφορούν κοινωνικά παντοπωλεία και εστιατόρια, κοινωνικούς ξενώνες, κοινωνικά ιατρεία,  υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι, κοινωνικά λογιστήρια ,επιχειρήσεις υγιεινής διατροφής, ανακύκλωσης, και social media.

                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 17.30-18.00 Προσέλευση- Εγγραφές

17.30-18.00 Συνέντευξη Τύπου

 18.00-18.15 εισηγητής Β.Τακτικός ‘

 Οι Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις στην   αντιμετώπιση της ανεργίας‘

18.15-18.45 Παρουσίαση ΔΡΆΣΕΩΝ των 5  Αναπτυξιακών Συμπράξεων

ΑΤΤΙΚΗΣ – Μαρία Χατζή

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- Δ.Φουσκαρίνη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Ευ. Σπινθάκης

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Μιχαηλίδης Δημήτρης

 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Καραζούπης Χρήστος

 18.45-19.20 Τοποθετήσεις Προσκεκλημένων

 19.20-19.40. Διάλειμμα

 19.40.-20.10.  Παρουσίαση προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ- ΤΟΠΣΑ

Διάλογος προτάσεις  κοινωνικές επιχειρήσεις.

 20 ,30 -21,30  Workshop .(Παράλληλα στρογγυλά τραπέζια)

για τη συγκρότηση των κοινωνικών συνεταιρισμών που αφορά άτομα που ενδιαφέρονται να συστήσουν μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, παρουσίαση καλών πρακτικών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Οι συντονιστές του Παρατηρητηρίου:

Τακτικός Βασίλης

Χατζή Μαρία

                                        Thλ.210 8226562

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

                                    Για την αντιμετώπιση της ανεργίας

 Το κεντρικό μήνυμα της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι:

  • Ότι αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την ουσιαστική αντιμετώπιση της ανεργίας πρέπει να ληφθούν από τους κοινωνικούς συλλογικούς φορείς και όχι το κράτος και την γραφειοκρατία του, που σπαταλάει τους πόρους.
  • Οι διαθέσιμοι πόροι από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο πρέπει να διοχετεύονται απευθείας στις επιχειρήσεις, απασχόληση και αυτοαπασχόληση και όχι στην ψευδοβιομηχανία της κατάρτισης που 22 χρόνια κατασπαταλά τους πόρους χωρίς αντίκρισμα.
  • Το παρατηρητήριο λέει Ναι στις δημιουργικές Συμπράξεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από τα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ αλλά αντιστέκεται στην υφαρπαγή των συγκεκριμένων πόρων από τις αμαρτωλές αναπτυξιακές των Δήμων που εξυπηρετούν το διεφθαρμένο πελατειακό πολιτικό σύστημα.
  • Λέει Ναι στη συνεργασία με τους Δήμους στη αξιοποίησηδημοτικών υποδομών σε κτίρια και εκτάσεις και λέει όχι στην υφαρπαγή  πόρων από το ΕΚΤ με τη συνεχόμενη στρέβλωση της σχετικής κοινωνικής νομοθεσίας για έμμεσες πελατειακές προσλήψεις στους Δήμους η συντήρηση αυτών των θέσεων.
  • Καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών να αντισταθούν προβαίνοντας σε ασφαλιστικά μέτρα κατά της διαχειριστικής Αρχής του Υπ. Εργασίας των αναπτυξιακών Εταιριών και των δήμων που παράνομα ορίζονται συντονιστές εταίροι στα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΣΠΑ.

 

Επισημαίνουμε ότι,το πολιτικό μας σύστημα το οποίο έχει τεράστιες ευθύνες και για την έκρηξη της ανεργίας πρέπει να αντιληφθεί επιτέλους, ότι κάθε υπερβάλλουσα θέση στο δημόσιο που υπερβαίνει τα λογικά όρια κόστους των δημόσιων υπηρεσιών στοιχίζει στην κοινωνία με την μείωση τριπλάσιων θέσεων εργασίας στο ιδιωτικό τομέα και την κοινωνική οικονομία.

 

Η εγκληματική αυτή πολιτική λειτουργία πρέπει να σταματήσει με άμεση προσφυγή στα ευρωπαϊκά όργανα ελέγχου.

 

Όπως θα πρέπει να αναδειχθεί η μεγάλη δημόσια πολιτική απάτη με την ψευδοβιομηχανία της κατάρτισης και της ψευδεπίγραφης δια βίου μάθησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρώτη περίπτωση μόλις το 1,2% από τους καταρτισμένους βρίσκει πραγματική εργασία σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ενώ στην δεύτερη περίπτωση το ελληνικό δημόσιο έχει βαφτίσει με διάφορους τρόπους μορφές της δημόσιας εκπαίδευσης σε δια βίου κατάρτιση υφαρπάζονται πόρους που προορίζονται από Ε.Ε. για την εξωσχολική επιμόρφωση των πολιτών καλύπτοντας καθ΄υπέρβαση της κοινοτικής νομοθεσίας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου και της δημόσιας εκπαίδευσης.

 

Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι η υπερεκπαίδευση υπερκατάρτιση οδηγεί στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στην παραπαιδεία και στην ‘πτυχολογία’ που καταλήγει στην ανεργία  πτυχιούχων απροσάρμοστων με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

 

Το πρόβλημα στο τομέα της παιδείας είναι ανάλογο με το τομέα της υγείας και η υπερεκπαίδευση – παραεκπαίδευση μοιάζει με την πολυφαρμακία που αδειάζει τις τσέπες των πολιτών και καταστρέφει την υγεία.

Στην προκειμένη περίπτωση κατασπαταλούνται οι πόροι του ευρωπαικού κοινωνικού ταμείου που είναι για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικούχωρίς αντίκρισμα.

 

Σε αυτό το πνεύμα οι κοινωνικές αναπτυξιακές Συμπράξεις καλούν τους ενεργούς πολίτες και κάθε ευπαπατρίδη πολιτικό στην ανατροπή των κατεστημένων αντιλήψεων που οδηγούν στην κρίση και στην διαφθορά και την ανεργία. Παράλληλα, οι κοινωνικές αναπτυξιακές Συμπράξεις δημιουργούν το πρότυπο μιας οργανωτικής βάσης για αυτενέργεια της κοινωνίας στις καλές πρακτικές και στη δημιουργία νέων κοινωνικών  επιχειρήσεων.

Καλούμε όλους, σε αυτή την ανοικτή δημιουργική και συμμετοχική διαδικασία για να υπάρξει και στην χώρα μας πραγματική κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία με προπομπό τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.