Πρόγραμμα για ανέργους από 29 έως 64 ετών

Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας

Η ΕΠΕΚ ενημερώνει τους ανέργους και δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα καθημερινώς από 18.00 ως 19.00 στα γραφεία μας Πειρήνης 20 και Δαμασκηνού 3ος όροφος (πλησίον παλαιού σταθμού ΟΣΕ)

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΙΣ 30 Οκτ. 2014

Απαραίτητα έγγραφα

 • Φωτοτυπία κάρτας ΟΑΕΔ σε ισχύ (και οι δύο όψεις)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις)
 • Φωτοτυπία τίτλου σπουδών
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2014 (όχι Ε1)
 • Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο δικαιούχο τον άνεργο
 • Φωτοτυπία Αρ. Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (βιβλιάριο ή βεβαίωση του ΙΚΑ)
 • Φωτοτυπία ΑΜΚΑ (από το ΚΕΠ ή από το ίντερνετ)
 • Βεβαίωση ενσήμων (από το ΙΚΑ)
 • Μηχανογραφημένα ένσημα του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα όπου αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας
 • Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση διατίθεται στα γραφεία μας

Για τις φωτοτυπίες ΔΕΝ απαιτείται θεώρηση

Ποιους Αφορά

Όσους έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985 σε τρεις ειδικότητες:

 • Τεχνικός κλάδος
 • Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων
 • Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών

Περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
 • Πρακτική άσκηση 300 ωρών σε επιχειρήσεις ή φορείς του ιδιωτικού τομέα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση
 • Πιστοποίηση προσόντων
 • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για το 25% των εκπαιδευθέντων
 • Επίδομα χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€).

κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση ΑΙΤΗΣΗ 29-64

δείτε την σχετική προκήρυξη  29-64dldia