ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ. Πέντε κοινωνικές αναπτυξιακές Συμπράξεις καταθέτουν μια ολοκληρωμένη παραδειγματική πρόταση για την αντιμετώπιση της ανεργίας με την ενεργοποίηση της κοινωνίας.

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 3η Σςπτμβρίου 69 τηλ 210 8226562  mail;anadrash@otenet.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  Πέντε κοινωνικές αναπτυξιακές Συμπράξεις, που έχουν συσταθεί στην Αττική, Δυτική Διαβαστε περισσότερα