Δημοσίευση της προκύρηξης για την πρόσληψη 29 ανέργων σε Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία.

Παρακαλούμε δείτε και κατεβάστε τις σχετικές προκυρήξεις, τις οδηγίες συμπλήρωσης και την αίτηση στην αρχική σελίδα, στο εικονίδιο “Κοινωφελής εργασία στην 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων”.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, συγκεκριμένα από την Παρασκευή 25 Ιαν., κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα, ως την Κυριακή 3 Φεβρ. και από ώρα 15.00 ως 19.00.

Πειρήνης 20 Κόρινθος 20100 3ος όροφος