ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

υπ’ αριθμ. ΚΟΧ.Π. 8.1003/1/2013,  8.1002/1/2013 , 8.1001/1/2013

 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Ε.Π.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

 

 Κατόπιν επανεξέτασης από την Γενική Γραμματεία Πολιτισμού των κριτηρίων πρόσληψης των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ και βάση νέας απόφασης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Πολιτισμού – Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού Μονάδα Α1, με ημερομηνία 22/1/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝΑΔ Ι/228,

 Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ’ ΑΡ. ΚΟΧ.Π.

8.1003/1/2013,  8.1002/1/2013 , 8.1001/1/2013

 

Και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σύντομα θα γίνει νέα ανάρτηση Ανακοίνωσης με τα νέα δεδομένα που θα ορίσει ο ΑΣΕΠ

Όσοι άνεργοι έχουν στείλει τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά τους θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση.