ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ενημέρωση αυτή αφορά ΜΟΝΟ την ειδικότητα των των υποψήφιων φυλάκων. ΔΕΝ αφορά άλλες ειδικότητες.

Επειδή, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΣΕΠ, προστίθεται στο προσοντολόγιο των φυλάκων αρχαιοτήτων ΚΑΙ

η “Μέτρια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας”,

παρακαλούνται όσοι έχουν ήδη αποστείλει τις αιτήσεις τους για φύλακες χωρίς το αναγκαίο αυτό πιστοποιητικό, να το ταχυδρομήσουν επειγόντως και ως 8 Φεβρ. 2013, στην δνση “ΕΠΕΚ Πειρήνης 20 Κόρινθος 20100”, άλλως θα απορριφθούν για την συγκεκριμένη ειδικότητα.

Η αίτησή τους βεβαίως ισχύει για άλλες ειδικότητες που έχουν δηλώσει,