Φωτογραφικό υλικό από την κοινωφελή εργασία στις βυζαντινές
αρχαιότητες της Αρκαδίας που υλοποιεί η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ σε συνεργασία με την 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Οι εργασίες στο Μουχλί Αρκαδίας.

Καθαρισμός βυζαντινού ναού σε 4 φωτογραφίες

  • όπως ήταν πριν την έναρξη των εργασιών

ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

κατά τη διάρκεια των εργασιών

ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • όπως είναι σήμερα

ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

  • στιγμιότυπο από τις εργασίες

ΜΟΥΧΛΙ