Φωτογραφικό υλικό από την κοινωφελή εργασία στις βυζαντινές
αρχαιότητες της Αργολίδας που υλοποιεί η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ σε συνεργασία με την 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

Προμαχών Αχιλλέας

ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣΞενάγηση στην Ακροναυπλία

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΑκροναυπλία

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΠύλη Σαγρέδου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΣΑΓΡΕΔΟΥ

Κάστρο Λάρισσας

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΣ