Φωτογραφικό υλικό από την κοινωφελή εργασία στις βυζαντινές
αρχαιότητες της Αρκαδίας που υλοποιεί η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ σε συνεργασία με την 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Παράλιο Άστρος Αρκαδίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΙΚΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΞ ΟΙΚΙΩΝ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ