Φωτογραφικό υλικό από την κοινωφελή εργασία στις βυζαντινές
αρχαιότητες της Κορινθίας που υλοποιεί η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ σε συνεργασία με την 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ακροκόρινθος

ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ

Εξαμίλιο τείχος OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Καθαρισμός στην Βασιλική Λεωνίδη ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΗ

Συντήρηση δαπέδου στη Βασιλική Λεωνίδη ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΗ

Καθαρισμός δαπέδου στο οικόπεδο Ψωμά OLYMPUS DIGITAL CAMERA