ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24/12/2013

 

Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ κατέβαλε σήμερα 24 Δεκεμβρίου  2013, μισθοδοσία στους ωφελουμένους του προγράμματος «Κοινωφελής εργασία στον πολιτισμό» που υλοποιήθηκε το 2013 στους αρχαιολογικούς χώρους των ΠΕ Κορινθίας, Αρκαδίας, Αργολίδας. Τα χρήματα που καταβλήθηκαν σήμερα αντιστοιχούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού, στο 50% του συνολικού ποσού, τα οποία προστιθέμενα στο 40% που έχει ήδη καταβληθεί από τον Ιούνιο του 2013, ανέρχονται στο 90% της συνολικής οφειλής. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ συνεργαζόμενη με την  Ειδική Υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρισμού και την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ξεκινά ήδη τις εργασίες για να καταβληθεί συντόμως και το υπόλοιπο 10% της οφειλής.