Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU) με Ανακοίνωση Τύπου (14 Mαΐου 2014) υποστηρίζει την ψήφο στο ‘OXI’ στο δημοψήφισμα για την ύδρευση της Θεσσαλονίκης και ζητάει από την Ελληνική κυβέρνηση και την Γαλλική πολυεθνική Suez Environnement να σεβαστούν την έκβασή του.
Για να επιβλέψει αυτές τις εκλογές η ΕPSU στηρίζει μια διεθνή ομάδα παρατηρητών από την Αυστρία, την Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Σουηδία. Θα παρακολουθήσουν για να κρίνουν εάν η ψηφοφορία εμποδίστηκε ή ολοκληρώθηκε με δίκαιο τρόπο.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι για να υπογραμμιστούν αυτές οι απόψεις, διαδηλώσεις θα λάβουν χώρα στις 15 Μαΐου στο Παρίσι, στα κεντρικά της εταιρείας και ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι 70% και άνω του πληθυσμού και διεσπαρμένο σ’ όλα τα πολιτικά κόμματα είναι εναντίον της πώλησης.