ΣΦΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Γιάννη Κολοκοτρώνη 5 Τρίπολη
Τηλ./Fax 2710 382397- 6981230265
Website: www.sfsa.gr
Email: info@sfsa.gr

Τρίπολη 12 Iουνίου 2014 αριθμ. πρωτ.190

ΠΡΟΣ:
1. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ κ. Παν. Θεοφανόπουλο
2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ. Αθ. Ζηλιασκόπουλο
3.Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη

Θέμα: Συντήρηση σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου

Όπως σας είναι γνωστό, η μετρική σιδηροδρομική γραμμή της Πελοποννήσου και οι παρακείμενες κτηριακές εγκαταστάσεις της, μετά τη διακοπή λειτουργίας της από τις αρχές του 2011, υφίστανται τις συνέπειες της εγκατάλειψης: καταστροφές και βανδαλισμούς κτηρίων, λεηλασία του εξοπλισμού τους, εξάρθρωση των αυτόματων συστημάτων ισόπεδων διαβάσεων (ΑΣΙΔ), ξήλωμα της ίδιας της γραμμής στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου της Κορινθίας, άνοιγμα αυθαίρετων ισόπεδων διαβάσεων κτλ. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από τα φυσικά φαινόμενα απειλούν ό,τι έχει απομείνει από τα αξιόλογα διατηρητέα κτήρια και τις άλλες ιδιαίτερες υποδομές, που συνιστούν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της γραμμής. Πέρα από τα παραπάνω η γραμμή πιέζεται και από τη φυσική βλάστηση, η οποία σε πολλά τμήματα περισφίγγει το διάδρομο διέλευσης του τραίνου και, εάν αφεθεί περαιτέρω, σε πολλά τμήματα απειλεί να αποκόψει εντελώς τον σιδηροδρομικό διάδρομο. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την μη κυκλοφορία τραίνου, θα καταστήσουν σύντομα τη διέλευση συρμών απαγορευτική, όπως διαπιστώθηκε και από την πρόσφατη εμπειρία μας από την εκδρομή του ΣΦΣ.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η γραμμή δεν έχει ξεγραφτεί από την Πολιτεία κι ότι 100 εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για την ανακαίνισή της δεν θα πάνε χαμένα κι ότι δεν θα έχει την τύχη της άλλης ανακαινισμένης γραμμής Αγρινίου – Μεσολογγίου. Η δυνητική αξιοποίησή της ως συμπληρωματικής συγκοινωνιακής υποδομής στην Πελοπόννησο και ως τροφοδοτικής στον κύριο σιδηροδρομικό κορμό θεωρούμε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στη λογική του ΟΣΕ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αδιαμφισβήτητη θεωρούμε άλλωστε την αξία και την σημασία της ως τουριστικής διαδρομής, η οποία άμεσα θα μπορούσε να συνεισφέρει έσοδα όχι μόνο στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και έμμεσα στην Πελοπόννησο.
Είναι λοιπόν προφανές ότι η ανάγκη συντήρησης της γραμμής είναι κατεπείγουσα, αν θέλουμε να παραμείνει ανοιχτή και ενεργή για οποιαδήποτε περαιτέρω λειτουργία. Θεωρούμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρέπει να αναλάβει σημαντικό ρόλο στο παραπάνω ζήτημα και ζητάμε να το εξετάσει σε συνεργασία πάντα με τον ΟΣΕ συνεισφέροντας από την πλευρά της στη διάσωση του σιδηροδρόμου της περιοχής της. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να εξεταστεί και από τις όμορες Περιφέρειες για το υπόλοιπο της μετρικής γραμμής στις περιοχές τους. Οποιαδήποτε καθυστέρηση μόνο το κόστος ανάταξης και αποκατάστασης μπορεί να αυξήσει.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Μπρούσαλης Γιάννης Αθανασούλης