Ημερίδα για την κοινωνική οικονομία στο Αγρίνιο

Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, εταίρος της «Αναπτυξιακής Κοινωφελούς Σύμπραξης Δυτικής Ελλάδας Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α» που υλοποιεί το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» – Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 Διαβαστε περισσότερα

Αναρτώνται οι πίνακες επιλογής υποψηφίων ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΗΜΕΡΑΣ για 2 θέσεις στην ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αναρτώνται οι πίνακες επιλογής υποψηφίων ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΗΜΕΡΑΣ για 2 θέσεις στην ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους πίνακες στο εικονίδιο “Κοινωφελής εργασία στον πολιτισμό με την 25 η ΕΒΑ

Επαναπροκηρύσσονται δύο θέσεις φυλάκων ΔΕ ημέρας στην ΠΕ Αργολίδας και τρείς θέσεις φυλάκων ΔΕ ημέρας στην ΠΕ Κορινθίας

Επαναπροκηρύσσονται δύο θέσεις φυλάκων ΔΕ ημέρας στην ΠΕ Αργολίδας και τρείς θέσεις φυλάκων ΔΕ ημέρας στην ΠΕ Κορινθίας. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις σχετικές ανακοινώσεις από το εικονίδιο “Κοινωφελής εργασία στον πολιτισμό στην 25η ΕΒΑ. Η προθεσμία υποβολής ταχυδρόμησης με συστημένη επιστολή Διαβαστε περισσότερα

29 θέσεις απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε μουσεία και βυζαντινές αρχαιότητες σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία

ΠΡΟΣΟΧΗ. Η ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ, ΤΟΝ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δημιουργία 29 θέσεων απασχόλησης με επτάμηνες Διαβαστε περισσότερα